W dniu 8 października zorganizowano pierwsze warsztaty upowszechniające w połączeniu z prezentacją pierwszego modułu programu szkoleniowego w Akkon Hochschule für Humanwissenschaften-na Am Köllnischen, Park 1, 10179 Berlin. W warsztatach udział wzięło 20 doświadczonych ratowników medycznych.

Zaczęliśmy od krótkiej prezentacji iberika Sprachschule. Następnie przedstawiliśmy ogólne cele programu Uczenie się przez całe życie oraz ideę projektu. Przedstawiono działania przeprowadzone do tej pory, ich wyniki zostały ze szczególnym naciskiem na fazę badań.

Następnie rozpoczęliśmy pracę z platformą. Nasi pracownicy zaprezentowali treści szkoleniowe. Następnie uczestnicy rozpoczęli pracę na platformie, korzystając z tabletów, laptopów i telefonów komórkowych.
Po badania uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiet i porozmawiania o swoich wrażeniach z pracy z platformą. Rozdano materiały - ulotki, umożliwiono również zapisanie się na prenumeratę biuletynu Medilingua.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze struktury dydaktycznej, poziomu, zakresu słownictwa i zagadnień gramatycznych. Ćwiczenia okazały się być dobrze dopasowane do problemów, jakich ratownicy doświadczają w użyciu języka angielskiego.
Materiał został oceniony jako łatwy w użyciu, ratownikom podobała się ogólna struktura dydaktyczna.

Jeden z uczestników, który pracuje jako nauczyciel w Szkole Fire Services w Berlinie, zaproponował zorganizowanie warsztatu Medilingua w ramach przedmiotu "Angielski dla ratowników", który ma zostać wprowadzony programu zajęć. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów tego wydarzenia, ale jesteśmy przekonani że będzie to cenna współpraca.

Podsumowując, uważamy że pierwszy warsztat okazał się być wielkim sukcesem: Uczestnicy byli bardzo zainteresowani projektem i przekazali nam wiele pozytywnych i konstruktywnych opinii ,które na pewno będą pomocne w dalszych pracach w projekcie. Akkon-Hochschule poprosiła o przeprowadzenie następnych warsztatów tego typu w przyszłym roku.