Personel ratowniczy w Wielkiej Brytanii obejmuje ratowników medycznych, techników i asystentów. Tytuł "ratownik medyczny" jest chroniony i regulowany przez Radę Zawodów Opieki Zdrowotnej ( http://www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles ).
Personel ratowniczy najczęściej pracuje w karetce obok innego członka personelu. Zazwyczaj załoga karetki składa się z ratownika medycznego, dwóch techników lub technika wspieranego przez specjalistę od nagłych wypadów. Nie wszystkie karetki mają na pokładzie ratownika, chociaż sytuacja zmierza w tym kierunku.
Większość ratowników jest zatrudnionych przez publiczne pogotowie w Wielkiej Brytanii. Jednak wielu z nich jest zatrudnianych przez przedsiębiorstwa prywatne lub stowarzyszenia (Brytyjski Czerwony Krzyż oraz St. John Ambulance). Świadczą oni usługi takie jak zabezpieczenie medyczne na imprezach lub wsparcie dla usług pogotowia ratunkowego.
W Wielkiej Brytanii tytuł ratownika medycznego odnosi się do kogoś, kto z sukcesem ukończył kurs ratownictwa medycznego i jest akredytowany przez Radę Edukacji Zdrowotnej, która jest organem bezpośrednio odpowiedzialnym przed rządem brytyjskim (Ministerstwem Zdrowia). Niedawno zebrano wszystkie informacje na temat edukacji ratowników medycznych w ramach raportu PEEP (Paramedic Evidence Based Project) ( http://hee.nhs.uk/wp-content/uploads/sites/321/2014/04/PEEP-Report.pdf ). Załączniki do raportu ( http://hee.nhs.uk/wp-content/uploads/sites/321/2013/09/PEEP-APPENDICES.pdf ) pokazują szczegóły na temat kształcenia i szkolenia ratowników.