W badaniu wzięło udział 88 ratowników medycznych. Wszyscy wypełnili kwestionariusz na czas. Przedstawiciele Center RUNI prowadzili bezpośrednie spotkania z niektórymi z nich, aby zapoznać ich z projektem, jego celami i fazą badań. Przekazali im również szczegółowe instrukcje na temat wypełniania kwestionariuszy. Takie same działania podjęto wobec ratowników medycznych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu bezpośrednim (przy użyciu telefonu i e-maila). Wszyscy spośród respondentów wyrazili duże zainteresowanie projektem i zadeklarowali udział w przyszłych działaniach.

Ze względu na skomplikowany status zawodowy ratowników medycznych w Bułgarii, ich kompetencje były bardzo różne. Pomimo to, przy rekrutacji uczestników Center RUNI kierował się definicją ratowników medycznych podawaną przez słownik Oxford: “osoby, które są przeszkolone do zawodu medyka, w szczególności ratownika, ale nie są w pełni wykwalifikowanymi lekarzami”.