• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

  • Szósty biuletyn jest dostępny!

  • Następne etapy w projekcie Medlingua

  • 1
  • 2
  • 3

Testowanie przez ratowników medycznych będzie trwało od czerwca do września 2015 roku. 25 sanitariuszy z Bułgarii, Niemiec i Portugalii oraz 50 ratowników medycznych z Polski będzie testować platformę LMS. Plan testowania przewiduje, że każdy tester powinien ukończyć co najmniej dwa kwestionariusze, w celu dostarczenia opinii na temat funkcjonalności platformy. Członkowie partnerstwa podsumują wyniki badań i będą w pełni wspierać ratowników medycznych, jeśli napotkają trudności w etapie testowania platformy LMS.

Oprócz ratowników medycznych, testerami mogą być pielęgniarki, pracownicy straży pożarnej, wychowawcy sanitariuszy itp., każdy uczestnik testów otrzyma certyfikat. Gesaude jako lider działań badawczych będzie nadzorować ten etap i jego realizację we wszystkich krajach partnerskich. Portugalski partner jest również odpowiedzialny za stworzenie wspólnego raportu z badań, które zostaną przygotowane po zakończeniu etapu testowania. Udział ratowników medycznych w etapie testowania pomoże w rozwijaniu produktu, który będzie bardzo przydatny dla nich samych, a w międzyczasie poprawią oni również swoją znajomość języka angielskiego.