• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

  • Szósty biuletyn jest dostępny!

  • Następne etapy w projekcie Medlingua

  • 1
  • 2
  • 3

Warsztaty zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części, która była teoretyczna, po krótkim przedstawieniu firmy Danmar Computers i jej doświadczeń w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską, zostały przedstawione główne założenia i cele programu Uczenie się przez całe życie, a następnie sam projekt Medilingua wraz z prezentacją partnerów. Druga część przedstawiała platformę LMS projektu Medilingua. Uczestnicy mieli okazję przejść przez etapy szkolenia, wziąć udział w ćwiczeniach i wysłuchać dialogów przygotowanych przez partnerów projektu. Materiały upowszechniające takie jak ulotki, notesy i długopisy zostały rozprowadzane wśród uczestników warsztatów.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo zainteresowani produktem projektu Medilingua, platformą LMS. Wszyscy poprosili o poinformowanie ich, gdy ostateczna wersja platformy LMS będzie już gotowa, wyrazili również zainteresowanie uczestnictwem w fazie testów, które mają się rozpocząć. Podczas części praktycznej, otrzymaliśmy kilka cennych uwag technicznych, które będą brane pod uwagę przez zespół IT podczas dalszych prac nad rozwojem treści szkoleniowych. Uczestnicy warsztatów byli zadowoleni z ogólnej struktury i poziomu trudności języka, zostali również poproszeni o przekazywanie informacji o projekcie i platformie LMS swoim znajomym. Uczestnicy warsztatów zgodzili się przekazać swoim znajomym ulotki projektu, a co najmniej trzy osoby wyraziły chęć udziału w etapie testowania platformy LMS.