• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

 • Szósty biuletyn jest dostępny!

 • Następne etapy w projekcie Medlingua

 • 1
 • 2
 • 3

Drugie warsztaty upowszechniające w ramach projektu MEDILINGUA w Bułgarii zostały zorganizowane 26 marca 2015 roku w siedzibie Center Runi w Sofii. Dziesięciu wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ratowników uczestniczyło w warsztatach. Ukończyli oni różne szkoły i uczelnie w Bułgarii, a obecnie pracują w kilku różnych placówkach pogotowia ratunkowego.

Program warsztatów obejmował:

 • Prezentację programu "Uczenie się przez całe życie".
 • Wprowadzenie do projektu, jego cele i rezultaty, które zostały osiągnięte do tej pory.
 • Dystrybucję materiałów upowszechniających projekt wśród uczestników.
 • Prezentację podręcznika tworzenia podkastów.
 • Dyskusję na temat wyników fazy badawczej projektu.
 • Prezentację dwóch pierwszych części kursu na platformie LMS.
 • Poinformowanie sanitariuszy o nadchodzącej fazie testów i rejestracji uczestników.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo pozytywnie nastawieni do uczestnictwa w projekcie jak i do samej idei projektu Medilingua. Pozytywnie ocenili pierwsze części kursu i oświadczyli, że platforma LMS projektu będzie bardzo przydatnym narzędziem dla ratowników i innych specjalistów pracujących w dziedzinie ratownictwa medycznego. Uczestnicy warsztatów otrzymali dane do logowania umożliwiające im dostęp do platformy LMS i zadeklarowali, że będą przekazywać opinię na temat funkcjonalność dwóch części kursu. Uczestnicy warsztatów wyrazili również chęć uczestnictwa w przyszłych działaniach projektu. Podręcznik tworzenia podcastów został również bardzo pozytywnie przyjęty sanitariuszy i liczą oni, że będzie bardzo przydatny podczas przygotowywania własnych podcastów. Uczestnicy zapoznali się z profilem pracy, oraz możliwościami kształcenia ratowników medycznych w innych krajach europejskich i porównali je do tych w Bułgarii. Sanitariusze omawiali także ze sobą problemy, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy i o potrzebach w zakresie poprawy ich umiejętności z języka angielskiego.

Uczestnicy drugich warsztatów upowszechniających w Bułgarii będą rozpowszechniać informacje na temat projektu i jego działalności w swoich miejscach pracy, tym samym angażując coraz więcej sanitariuszy w projekt. Przyczyni się to do zgromadzenia wielu opinii na temat platformy LMS, które będą wykorzystywane do jej optymalizacji w trakcie testów.

Ponadto, pięciu ratowników zostało oficjalnie zarejestrowanych do udziału w fazie testów, które rozpoczną się w maju 2015 roku. Silne związki z Medical College "Yordanka Filaretova" w Sofii zostały ustalone w trakcie spotkania, a ich przedstawiciel potwierdził, że będzie ona ułatwieniem dla rekrutacji uczestników w odniesieniu do badań.