• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

  • Szósty biuletyn jest dostępny!

  • Następne etapy w projekcie Medlingua

  • 1
  • 2
  • 3

Nawet najlepsza metoda uczenia się języków obcych, jak i wybór jednej z najlepszych szkół w okolicy, może zawieść, jeżeli chcąc nauczyć się nowego języka nie będziemy postępować według prostych reguł.

abc 390026 1280

Ważnym elementem podczas nauki czegokolwiek, jest systematyczność. Bez systematyczności efekty mogą być dużo mniejsze od przez nas oczekiwanych, w momencie w którym rozpoczynaliśmy naukę języka obcego, czy innej umiejętności. Ważne jest też, aby uczyć się systematycznie, nie przemęczając się przy tym. Proces uczenia się, który nas męczy nigdy nie będzie efektywny. Codziennie 15-20 minut nauki jest lepszym rozwiązaniem, niż siedzenie z nosem w książce raz w miesiącu po kilka godzin. Dodatkowo, udowodniona naukowo została teoria, że gdy robimy coś systematycznie przez okres od 3 do 4 tygodni, wpadamy w nawyk tej czynności.
Głównym problemem podczas nauki jest tracenie motywacji. Ucząc się przy użyciu jednej metody, np. poprzez wyłącznie czytanie zakupionego przez nas podręcznika do nauki języka obcego, po pewnym czasie najprawdopodobniej ten podręcznik będzie nas nudził. W przypadku gdy wybrana metoda nas nudzi, należy zamienić ją na inną, aby nie stracić motywacji do dalszej nauki. Podczas uczenia się języka obcego, należy również pamiętać że, wiele form rozrywki takich jak oglądanie filmów z oryginalną ścieżką dźwiękową, czy słuchanie muzyki w języku którego aktualnie się uczymy, może nam również pomagać np. w poprawnym wymawianiu słów.

Źródło: http://szybkanauka.pro/jak-uczyc-sie-jezykow-3-zasady/