• Celem projektu jest rozwój technologii podcastingu, tak aby wyszkolić ratowników medycznych do stosowania języka angielskiego jako języka powszechnego

  • Szósty biuletyn jest dostępny!

  • Następne etapy w projekcie Medlingua

  • 1
  • 2
  • 3

Pierwsze warsztaty upowszechniające w Bułgarii odbyły się 10-go października 2014. Zostały one zorganizowane w siedzibie Runi udział wzięło 10 wysoko wykwalifikowanych ratowników, którzy pracują w różnych centrach kryzysowych na terenie całego kraju. Przedstawiono ideę projektu, jego cele, wyniki badań, platformę LMS i pierwszy fragment szkolenia. Goście otrzymali materiały upowszechniające (plakaty, ulotki, biuletyny). Uczestnicy byli naprawdę zainteresowani projektem, zwłaszcza platformą, a większość z nich potwierdziła chęć uczestnictwa w przyszłych działaniach (faza testowania).
Podczas warsztatów pracownicy Runi Center zaprezentowali platformę LMS, jej funkcjonalność i materiały szkoleniowe. Komentarze ratowników na temat platformy były bardzo pozytywne. Warto podkreślić, że ratownicy dobrze ocenili wygląd i jakość oprogramowania platformy. Ratownicy z niecierpliwością czekają na kolejne części materiału szkoleniowego.
Jednym z pozytywnych aspektów warsztatów okazał się pomysł założenia przez ratowników własnego stowarzyszenia. Pracownicy Centrum Runi udzielili ratownikom szeregu porad, wyjaśniając zasady finansowe i prawne. W późniejszym terminie przeprowadzono również spotkania indywidualne, gdzie ten temat był rozwijany. Postanowiono że przyszłościowym celem stowarzyszenia będzie ochrona praw ratowników oraz działania mające na celu włączanie zawodowych aspektów pracy ratowników do krajowej legislacji. Jeśli ta idea stanie się rzeczywistością, organizacja będzie również rozpowszechniać koncepcję i wyniki projektu MEDILINGUA wśród jak najszerszej liczby ratowników w Bułgarii.