Първа партньорска среща в Коимбра

Първата транснационална среща по проекта се състоя на 20-ти и 21-ви януари 2014 в Коимбра, Португалия. Всеки партньор представи накратко дейностите и профила на своята организация за да може участниците да се запознаят един с друг. Общите цели и същността на проекта бяха обсъдени. Бяха ясно определени задачите и отговорностите на всички партньори в рамките на различните работни пакети. Планът за Разпространение на резултатите, който съдържа методологията и средствата как да се достигне до възможно най-голям брой хора от целевата група, които да получат информация за резултатите от проекта, беше представен от Център Руни. EEC запозна партньорите с плана за Оценка и контрол, който ще бъде използван за да се следи успешното реализиране на проектните резултати. Също така партньорите се запознаха с  представители на заинтересованите страни от местността като местните власти, членове на персонала на пожарната и на центровете за спешна помощ. По време на тези срещи последните бяха запознати с очакваните резултати от проекта и разпитани относно сегашния професионален статус на парамедиците в Португалия.

Прочети още...