Етапът на тестване от страна на парамедиците ще продължи от юни до септември 2015. 25 парамедици от България, Германия и Португалия и 50 парамедици от Полша ще тестват платформата. Според работната версия на Плана за тестване, всеки тестващ ще трябва да попълни най-малко два въпросника за да предостави на партньорството обратна връзка относно платформата. Партньорските организации ще обобщават резултатите от тестването и ще оказват пълна подкрепа на парамедиците, ако последните срещнат някакви пречки в тази фаза.

Освен парамедици, в тестването могат да участват медицински сестри, служители в пожарната, обучителни институции за парамедици и др. Всички участници ще получат сертификат за участие в етапа на тестване. Като партньор отговарящ за тази част от проекта, Gesaude ще контролира изпълнението ѝ във всички партньорски държави. Португалският партньор отговаря и за създаването на Общ отчет от тестването, който ще бъде подготвен след  неговия край. Тестващите парамедици ще допринесат за разработването на продукт, който ще бъде много полезен за самите тях  и в същото време ще подобрят знанията си по английски език.