Семинарът беше разделен на две части. Първата част беше теоретична и по време на нея, след кратко представяне на Danmar Computers и опита на организацията в работата по европейски проекти, участниците бяха запознати с основните принципи и цели на програма „Учене през целия живот“, проект Medilingua и партньорските организации по него. Втората част беше посветена на представянето на платформата и нейното съдържание. Участниците имаха възможността да разгледат уроците, да правят упражненията и да слушат аудио материалите. Информационни материали (листовки, тефтерчета и химикалки) бяха раздадени на парамедиците.

Участниците в семинара бяха много заинтересовани от крайния продукт на проекта. Всички от тях помолиха да бъдат информирани когато крайната версия на платформата е готова, а някои изявиха желание за участие в предстоящата фаза на тестване. По време на практическата част парамедиците споделиха полезни коментари свързани с техническото оформление на платформата. Те ще бъдат взети под внимание от IT екипа при продължаването на работата по разработването на съдържанието на платформата. Всички участници бяха доволни от цялостната структура на платформата и нивото на трудност на езика. Парамедиците бяха помолени да разпространят информация за проекта и за крайния продукт до техните близки и колеги. Всички от тях се съгласиха да го направят и взеха листовки, които да бъдат раздадени от тях в бъдеще. Най-малко трима души изявиха желание да участват в тестването на платформата.