Първият национален семинар се проведе в офиса на Център Руни, в София, България, на 10-ти октомври 2014. На него присъстваха 10 високо квалифицирани парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в България.

По време на срещата участниците бяха запознати с идеята на проекта и неговите цели, резултатите от проучването, LMS платформата и първият обучителен урок от нея. Освен това те получиха информационни материали (плакати, брошурки и бюлетини). Парамедиците бяха много заинтересовани от проекта, особено от платформата, и повечето от тях заявиха желанието си да участват в бъдещите дейности по проекта (например, етапа на тестване).

На семинара служителите на Център Руни направиха подробно представяне на обучителната платформа и показаха на участниците как да използват платформата и да тестват нейната функционалност. Мненията на парамедиците относно платформата бяха много позитивни. Те отбелязаха, че дизайнът ѝ е добър и техническото разработване на първия урок е отлично. Парамедиците вече очакват с нетърпение следващите уроци от платформата.

Добавената стойност от семинара се състоеше във факта, че участниците започнаха да обмислят възможността да създадат тяхна организация, в която да членуват парамедици от страната. Служителите на Център Руни им помогнаха със съвети и инструкции относно това като им обясниха някои от финансовите и юридически трудности при създаването на НПО. След семинара беше организирана допълнителна среща между екипа на Център Руни и един от участниците в семинара с цел обсъждане на идеята за създаване на асоциация на парамедиците.  Нейната цел ще бъде да защитава правата на парамедиците и работи за приобщаване на професията „парамедик“ в националното законодателство. Ако тази идея се осъществи НПО-то ще разпространява резултатите на проект MEDILINGUA до възможно най-голям брой парамедици в България.