Ние проведохме нашия Първи семинар за разпространение на резултатите, който беше съчетан с тестването на първия урок от нашата обучителна програма, на 8-ми октомври в Akkon Hochschule  für Humanwissenschaften, което се намира  на адрес Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin. Участниците в семинара бяха 20 опитни парамедици.

Започнахме срещата с кратко описание на iberika Sprachschule. След това представихме общите цели на програма „Обучение през целия живот” и начините, по които се е зародила проектната идея. Също така бяха представени осъществените досега дейности и резултати като специално внимание бе отделено на нашия обширен етап на проучване.

Това ни доведе до работата с платформата: първо, разработчикът на учебните материали представи обща информация за самия урок. След това участниците тестваха урока за около 30-40 минути, използвайки своите таблети, мобилни телефони и лаптопи.
След тестването участниците имаха възможността да попълнят въпросник за обратна връзка и да обсъдят техните първи впечатления от платформата. Информационни материали като брошурки и плакати, както и списъци за абонамент за бюлетините по Medilingua бяха раздадени на парамедиците.

Парамедиците останаха много доволни от дидактическата структура, нивото и многообразието на лексиката и граматиката. Упражненията отговарят точно на проблемите, които изпитват парамедиците при употребата на английски език по време на работата им. Според тях упражненията са лесни за разбиране и те харесват общата дидактическа структура.
Един от участниците, който работи като учител в Противопожарното училище в Берлин предложи да се организира семинар по Medilingua на тема „Английски език за парамедици”, който да се включи в учебната програма на тяхното училище. В момента водим преговори с цел уточняване на детайлите относно рекламирането на семинара. Смятаме, че това ще бъде много ценно за популяризирането на проекта.
В заключение можем да кажем, че първият семинар беше много голям успех: участниците бяха много заинтересовани и ни изпратиха множество положителни коментари и конструктивни съвети, които ще ни помогнат да оптимизираме платформата. Akon-Hochschule дори се съгласи да участва във Втората среща за разпространение на резултатите по проекта.