Работещите в сферата на спешната медицинска помощ във Великобритания включват парамедици, специалисти в оказването на първа помощ и асистенти. Професията „парамедик“ е упомената и строго регулирана от Съвета на професиите в областта на здравеопазването (http://www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles).


Специалистите по спешна медицинска помощ най-често работят в линейки заедно с друг член на екипа. Обикновено линейката се управлява или от парамедик и друг член на екипа или от двама специалисти по спешна медицинска помощ или от един специалист и един асистент. Нито един център за спешна помощ от системата на Националната здравна служба във Великобритания в момента не разполага с парамедик във всяка линейка. Въпреки това, някои центрове се стремят да постигнат гореспоменатото.

Във Великобритания професията „парамедик“ може да бъде упражнявана само от тези, които успешно са преминали обучението за парамедици, което е акредитирано от Съвета за образование в областта на здравеопазването. Съветът за образование в областта на здравеопазването (Англия) е орган, който е пряко подчинен на Министерството на здравеопазването  на Великобритания. Наскоро той създаде отчет, който съдържа в себе си цялата информация относно образованието и обучението на парамедици в Англия. Този отчет бе изработен в рамките на проект PEEP (Paramedic Evidence Based Project)- http://hee.nhs.uk/wp-content/uploads/sites/321/2013/09/PEEP-Report.pdf. Анексите на този отчет (http://hee.nhs.uk/wp-content/uploads/sites/321/2013/09/PEEP-APPENDICES.pdf) съдържат подробни данни за това къде можете да се обучавате за парамедик.